א. יהדות פולין־רוסיה

הדגירה הסטיכית . הפיזור . הגירה המונית של יהודי פולין זרמה לארצות הסמוכות ביותר , לרומניה והונגריה , לאוסטריה וגרמניה , ואחר כך גם לאירופה המערבית והצפונית . גדולה יותר היתה ההגירה לארצות הרבות שמעבר לים . אף על פי כן , נשאר הגוש הגדול ביותר של יהדות פולין בגבולותיו ההיסטוריים . עם חלוקתה של מלכות פולין בין שלוש שכנותיה החזקות — גרמניה , אוסטריה ורוסיה —חולקה גם יהדות פולין .  אל הספר
מוסד ביאליק