ג. הולאנד והאמאנציפאציה היהודית

תקופת השחר של הקאפיטאליזם שמשה זרחה תחילה בהולאנד , בארץ קטנה זו השוכנת בצפון אירופה . תופעות רבות מעידות על כך , שהולאנד היתד , הארץ הראשונה שעלתה על הדרך החדשה של התפתחות כלכלית , ולא רק כלכלית , שהביאה בזמן מאוחר יותר למהפכה הגדולה בכל שטחי החיים של עמי אירופה . ראשית חכמה —האדם , שהוא הגורם החשוב ביותר בכל התפתחות כלכלית . התרבות האוכלוסיה בהולאנד היתה במאות הט"ז והי"ז אינטנסיבית יותר מאשר בכל ארץ אחרת . בשנת 1737 הגיע מספר התושבים בהולאנד ל 980 אלף נפשות , ובשנת — 1805 ל 1882 אלף , כלומר . תוספת של 92 % במשך 68 שנה . ריבוי טבעי כזה אינו מסתבר לתקופה ההיא , ולפיכך סבורים כל החוקרים , שבתקופה ההיא היתה הגירה גדולה להולאנד מן הארצות השכנות , אשר המלחמות הדתיות בהן הניסו פרוטםטאנטים , לותרא נים וקאלוויניםטים נרדפים להולאנד הפרוטסטאנטית והםבלנית . חייבים אנו לעמוד על בעיית ההגירה , שכן לתופעה זו היה בתקופה ההיא קשר ישיר למצבם של היהודים בהולאנד . ארנסט באש מביא חומר מעניין מאוד וממצה על ההגירה לדרום הולאנד ( בתקופה יותר מאוחרת — בלגיה ) שנכבש בשנת 1576 על ידי ספרד . כיבוש הארץ על יד...  אל הספר
מוסד ביאליק