סטטיסטיקה של עירה אחת

א הכל מודים , כי חקירת המצב האיקונומי והרוחני של עם ישראל אי אפשרית היא בלי ידיעות סטאטיסטיות מדויקות . במאמרנו זה רוצים אנו להרצות לפני הקורא את המספרים , שאספנו בעיר קטנה אחת בדרום רוסיה , בפלך קיוב . בחרנו בעיר ההיא מפני שני טעמים / ראשית , מפני שטפוםית היא במצבה המסחרי והאינדוסטריאלי וכמוה יש ערים לעשרות בדרום ארץ רוסיה , באופן שאפשר להקיש ממנה על שאר הערים ממין זד ; . ושנית , מפני שבה עבדו הציוניים עבודה קולטורית מרובה והתוצאות שהושגו מענינות הן ויכולות . לתת לקח טוב לכל העסקנים הציוניים . מודים אנו , שאין להוציא תולדות מדעיות כלליות על חיי היהודים ברוסיה בכלל על פי איזו עיר קטנה ופעוטה ! ואולם החוק הביולוגי , שעל פיו אפשר להקיש מן התאים הבודדים על כל האורגניםמום , אמתי הוא במדה ידועה גם ביחס לחיי החברה , וידיעה ברורה מחיי היהודים בהערים הקטנות , שמספרן בתחום המושב עדיין הוא גדול כל כך , בלי ספק תועיל הרבה להבנת מצב עמנו בכלל . עוד דברים אחדים על אופן עבודתנו הסטאטיםטית . כל עבודה םטאטים טית מתפלגת , כחכמה זו בכלל , לשלשה סעיפים : ( א ) התבוננות המונית בחז במאמר זה לא שינה המחבר...  אל הספר
מוסד ביאליק