הקדמת המחבר

המאמרים המכונסים בספר זה נתפרסמו בזמנים שונים ובבימות שונות . חוץ מן המאמר 'םטאטיסטיקה של עיירה אחת' נדפסו כל שאר המאמרים בעשור השנים האחרון , בעיקר בשתים שלוש השנים האחרונות . ' נתכבד' המאמר 'סטאטיסטיקה של עיירה אחת' והועמד בראש הספר , אם כי נופל הוא אולי בתוכנו , ועל כל פנים בערכו , משאר המאמרים , מפני כמה טעמים : טעם , 'א מאמר זה הוא ראשית עבודתי המדעית ונכתב עברית מעיקרו ! טעם , 'ב מאמר זה נדפס ב'השלוח' — ב'השלוח' של אחד העם . סדרם של המאמרים ברור דיו ואינו זקוק לפירושים ארוכים . המאמר הראשון אחרי הפרק המתחיל 'ערב האמאנציפאציה היהודית באירופה לאור התמורות הכלכליות' הוא בגדר מבוא להכרת התפתחותה הכלכלית של יהדות אירופה בתקופת הרכושנות . אחריו בא המחקר 'עלייתה הכלכלית והתפוררותה של יהדות אירופה , ' היינו של אותו ענף בעם היהודי שעמד עד לפני זמן לא רב במרכז החיים היהודיים ( נתפרסם ראשונה ב'אנציקלו פדיה היהודית הכללית , ' כרך ר , . ( 1950 סמוך לו בא המחקר על 'היהודים בארצות הברית' — היורש בכמות של יהדות אירופה ( נדפס ראשונה ב'אנ ציקלופדיה היהודית הכללית , ' כרך , 1957 , 'ה ניו יורק . (...  אל הספר
מוסד ביאליק