יעקב לשצ'ינסקי ופעלו

נא ] ברצון נעניתי להצעתו של מוסד ביאליק לכתוב דברי הקדמה לספרו של יעקב לשצ'ינםקי . הרי אני זוכר אותו מן 'הימים הראשונים / כשאני — הצעיר — יושב ומקשיב 'בדחילו ורחימו' לשיחתו על עם ישראל לשבטיו ולתפוצותיו . סבור אני שלא מן הצורך להציג את יעקב לשצ'ינסקי לפני הקורא העברי ' אף על פי שרוב דבריו נתפרסמו שלא בעברית . במשך חמישים ושש השנים האחרונות פירסם יעקב לשצ'ינסקי למעלה מ 25 ספר ( מהם חמישה בעברית , ( ועשרות עשרות מונוגראפיות ומחקרים בירחונים , במאספים ובאנציקלופד יות . מלבד זאת , חושבני , פירםם למעלה מאלפיים מאמרים בענייני הזמן ודברי ביקורת וסקירות בעיתונות היהודית ללשונותיה השונות : עברית , יידיש , רוסית , גרמנית ואנגלית , ועוד ועוד . במשך שנים היה כותב את הסקירות הכלכליות ב'העולם' שיצא בווילנא בעריכתו של דרויאנוב , משתתף במשך עשרות שנים ב'דבר , ' שלושים וחמש שנים פירסם דבריו שבוע שבוע ב'פארווערטס' הניו יורקי , ולעתים קרובות הועתקו מאמריו אלה בעיתונות היהודית בארצות רבות . ואף על פי שספריו של לשצ'ינסקי ידועים ומפורסמים , וכל קוראי העיתונות היהודית ללשונותיה בכל תפוצות ישראל קראו מאמריו...  אל הספר
מוסד ביאליק