התפוצה היהודית

יעקב לשצ'ינסקי : התפוצה היהודית התפוצה היהודית ההתפתחות החברתית והכלכלית של קיבוצי היהודים באירופה ובאמריקה בדורות האחרונים מאת יעקב לשצ' ינסק מוסד ביאליק ! ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק