יוצא עודד, נכנס נוני

בין ינואר לאוגוסט 1987 לא התקיימו ישיבות של הגוף המנהל . בעלי מניות שרצו להעביר החלטות היו מעלים את הצעות ההחלטה על הכתב ופונים אל האחרים ישירות , או בטלפון . אם התקבלה הסכמה של רוב מבין חברי הגוף המנהל , היתה ההחלטה נרשמת ויוצאת לפועל , בלי ישיבות ובלי דיונים . לקראת סוף אוגוסט התכנסה ישיבה של הגוף המנהל , שאליה הובאה הצעתם של פולה ונוני לשנות את זכויות החתימה בחברת ידיעות אחרונות . בישיבה התכוונו לדון גם בחלוקת מענק שנתי לבני המשפחה . נושא נוסף שעמד על סדר היום היה כוונתו של אורי קורת למכור את מניותיו . נוני רצה לקנות את מניות אורי , אך לא התכוון להוציא עליהן כסף מחשבונו הפרטי , וחשב שיוכל לקבל אשראי נוח למימון הרכישה מחברת ידיעות אחרונות . בתמיכת אמו וזאבי החליט נוני שהשעה כשרה לעליית מדרגה נוספת במסעו להשתלטות על העיתון , ודרש לקבל זכות חתימה בחברת ידיעות אחרונות . במקביל מצא לנכון לדרוש זכות כזאת גם לשלושת המשנים למנכ"ל . מבחינתו של עודד מוזס היתה כאן הצטברות בלתי נסבלת של מהלכים שכולם נועדו לפגוע בו . דרישתו של נוני לזכות חתימה לעצמו ולשלישייה הנאמנה לו לא יכלה להתפרש לשיטתו של ע...  אל הספר
מרקוזה-הס, עדי