העיתונות מציגה: הפנתרים השחורים

ההתפתחות הרב קולית הזאת נחשפת במיוחד בסיפור הפנתרים השחורים , שעלה לכותרות בתחילת מרץ . 1971 העמוד הראשון של העיתון ביטא ממלכתיות עקבית : הפגנה לא חוקית , פריעת הסדר הציבורי , מעצרים , נסיונות הרגעה ופשרה מצד אישים חשובים , וכר . בעמודים הפנימיים נשמעו קולות מגוונים יותר , חלקם משקפים עמדות חברתיות מפתיעות , שאין להן דבר וחצי דבר עם סדר היום של העורך המוצהר . רקע : הפנתרים השחורים היו קבוצה של צעירים ירושלמים בני עדות המזרח , שניסו לקעקע את הדפוס הקבוע של חיים בשולי החברה , שכאילו נגזר עליהם 68 מלמעלה . הגרעין הקשה של הקבוצה יצא משכונת מוסררה . שני כוחות הניעו את החבורה המקורית : כמה מדריכי חבורות רחוב שהועסקו על ידי מחלקת הדברים הנכתבים כאן מציגים את תמונת המאורעות כפי שהשתקפה בכותרות , בידיעות ובמאמרי פרשנות עיתונאיים , ומסתמכים על המקורות העיתונאיים בלבד , שבהם עניינו של הספר . הקורא המעונין בפרספקטיבה רחבה ומעמיקה יותר ימצא אותה בספרו של סמי שלום שטרית , המאבק המזרחי בישראל : בין דיכוי לשחרור , בין הזדהות לאלטרנטיבה , . 2003-1948 תל אביב י עם עובד , תשס"ד , . 2004 הרווחה של העירייה...  אל הספר
מרקוזה-הס, עדי