ידיעות אחרונות מתמודד עם "מיהו יהודי"

רקע : רב סרן ( מיל ( ' בנימין שליט , שנסע ללמוד פסיכולוגיה בסקוטלנד , הכיר שם את אן גךס , סקוטית מלידה . בנימין שליט ואן גדס נישאו , באו לישראל והחליטו לחיות בה עם שני ילדיהם שנולדו כאן . בשנת 968 ו ביקש שליט לרשום את ילדיו במרשם התושבים כבני הלאום היהודי , אף שלא נחשבו ליהודים על פי ההלכה . כאשר סירב פקיד המרשם בחיפה להיענות לבקשתו , פנה שליט לבג"ץ וזה הורה , ברוב של חמישה שופטים מול ארבעה , לרשום את ילדי שליט כיהודים בסעיף הלאום . 6 אן גדס היתה נכרתו של סר פטריק גדס , איש אשכולות אמיתי ומתכנן אורבני פורץ דרך , מי שתכנן את תוכנית האב לתל אביב בין השנים , 1929-1927 שאושרה בשנת . 1932 קווי המתאר הראשיים של רחובות תל אביב מבוססים עד היום על תוכנית גדס . 61 סעיף הלאום הופיע בתעודת הזהות בישראל עד שנת . 2003 בניגוד למה שסוברים רבים , מעולם לא היה סעיף דת בתעודת הזהות הישראלית . עם זאת , במרשם התושבים קיים סעיף הדת . פסיקת בג"ץ ניתנה ב 23 בינואר . 1970 כצפוי , עוררה הפסיקה מהומה רבתי בציבור הישראלי . המפד"ל , שותפה בקואליציה בראשות מפא"י , תבעה להכניס תיקון לחוק השבות , שייאמר בו במפורש מי...  אל הספר
מרקוזה-הס, עדי