משהו על המתנגדים

ההתנגדות ליחסים דיפלומטיים בדרג כלשהו בין ישראל לגרמניה הובעה בעיקר על ידי שלוש מפלגות : חרות , מפ " ם ומק " י , והעיתונים המזוהים איתן הציגו את המניעים לה , שהיו כצפוי אידיאולוגים . חרות בהנהגת בגין אינה מוכנה לשמוע מלה על יחסים כלשהם עם גרמניה . בעיני מק " י , גרמניה המערבית היא חלק מהאויב הפאשיסטי קפיטליסטי המאיים על שלום העולם ( שהגוש הקומוניסטי מגן עליו בחירוק שיניים . ( עמדתה של מפ"ם מעט מורכבת יותר והדבר משתקף בעיתונה , על המשמר . ב 8 במרץ 965 ו , הכותרת הראשית בו דומה לזו של שאר העיתונים : "ממשלת בון חותרת לקראת יחסים דיפלומטיים עם ישראל . " העיתון מתייחס רק ליוזמה של בון , ועל פי ניסוחו ישראל אמורה להיות אדישה כלפיה . למחרת , כאשר מתברר כי "שליחו של ארהרד מנהל שיחות בישראל' - כך בכותרת הראשית - זועם העיתון וכותב מעליה : "הכחשות קודמות - חוסר אמת או אי ידיעהל , " זאת בעת שהעיתונים האחרים מציינים בפשטות כי שליחותו של השליח , ד '' ר בירנבאך , היתה חשאית בתחילה ועתה הפכה לגלויה . בימים הבאים מתבהרת עמדת העיתון , הלוא היא עמדת מפ '' ם : עדיין לא הגיעה השעה לנורמליזציה של היחסים עם...  אל הספר
מרקוזה-הס, עדי