העיתון נעשה מוצר

במבט שטחי נראה כי חל ק מהמאמצים המתמידים לשיפור העיתון בכל זאת נשאו 44 פרי . שלום רוזנפלד מספר כי ב , 1951 שלוש שנים לאחר הפוטש , חישב קרליבך את תפוצת העיתונים היומיים על בסיס נתונים של צריכת נייר שקיבל ממשרד המסחר והתעשייה . קרליבך העריך את תפוצתו היומית של ידיעות אחרונות באותו זמן ב 25 , 300 גליונות בקירוב . פירוש הדבר היה שהעיתון הכפיל את תפוצתו מאז המשבר בפברואר . 1948 הישג מכובד לכל הדעות , אך רחוק מלהיות מספק . ידיעות אחרונות היה הרביעי מבין העיתונים היומיים הגדולים ו תפוצתו של מעריב באותם ימים נעה , לפי הערכתו של קרליבך , סביב 44 , 500 גליונות , זו של דבר עמדה על 29 , 100 גליונות , ושל הארץ 27 , 200 - גליונות . אך חמור יותר : ידיעות אחרונות היה עיתון מפסיד . לא זו בלבד שהתפוצה הזאת לא יכלה לפרנס אותו , אלא שהיא הגדילה בהתמדה את החור בכיסו של יהודה מוזס . כדי להחזיק את העיתון בחיים נאלצו יהודה מוזס , בנו נח ודורנו דב לירות לכל הכיוונים . במשך כל אותן שנים ( וגם אחר כך ) המשיך נח בשיטה שהנהיג אביו כבר בסוף שנות הארבעים : הדפסת תלושי הגרלה וחלוקת פרסים לקוראים המתמידים . יהודה מו...  אל הספר
מרקוזה-הס, עדי