איך כותבים "עיתון לכל אחד"?

כל מיני מדורים נפתחו בתחילת שנות החמישים , וכמה מהם המשיכו להתפרסם לאורך זמן . בשנת 1950 כבר היה בידיעות אחרונות מדור ספורט , אף שתדירות הופעתו לא היתה קבועה בתחילה : לעיתים הופיע מדי יום , ואחר כך היה נעלם ושב ומופיע מדי יומיים שלושה . בימי שישי , על כל פנים , הוקדש כבר עמוד שלם לידיעות וכתבות כענייני ספורט . בימיו הראשונים של מדור זה , לפני הופעתו של דב עצמון , לא היה חתום עליו שום עורך . זאב אלתגר כתב מדור יומי "מיומנו של תל אביבי , " שהסב לדב ( על פי עדותו ) מבוכות לא מעטות , שכן מחברו נטה לקרוא דרור לדמיונו בחופשיות רבה ; וב 1951 הופיע בעיתון כמעט מדי יום מדור שחתום עליו " דיפלומטיקוס , " ובו זוטות ורכילויות קלילות מחייה של הקהילה הדיפלומטית בישראל . בימי ו כבר היה מדור בשם "דברי ספרות ואמנות" שערך אשר נהור . גרשון שופמן כתב שם הגיגים בענייני ספרות ותרבות כלליים , תחת הכותרת הקבועה "נצנוצים , " ונהור עצמו חיבר את ביקורות התיאטרון . אהרון שמיר היה הכתב הקבוע לנושאי אמנות ותרבות כלליים . ספק אם היו למדור יותר ממאה קוראים באותם ימים , אבל דב לא פקפק בצורך במדור כזה . היה לו הסבר פשו...  אל הספר
מרקוזה-הס, עדי