המבחן הבא - הסכם השילומים

חלפו שנתיים וחצי . בשנת 1951 היתה העיתונות הישראלית עסוקה בשאלה קשה , בעלת השלכות עמוקות אף יותר מאלה שהתלוו לפרשת אלטלנה : שאלת הסכם השילומים עם גרמניה . ב 25 באוקטובר 1951 נפתחה בניו יורק הוועידה לדיון בתביעות היהודים לפיצויים מגרמניה . את הוועידה כינס הקונגרס היהודי העולמי ( במהלך שתואם עם 36 פצצה שהתפוצצה בשכונת הקראים בקהיר הביאה למותם של 22 יהודים ( לפי עדותם של יהודים שברחו ממצרים בשנים . ( 1949-1948 3 סקירות וניתוחים היסטוריים של ועידת התביעות ותולדות הסכם השילומים אפשר למצוא במקורות שונים . ראו למשל ( רשימה חלקית : ( יעקב שרת ( עורך , ( פולמוס השילומים , הוצאת העמותה להנצחת משה שרת , תל אביב , ; 2007 יחיעם ויץ , מחלוקות פוליטיות ואידאולוגיות : משפטי פראג והוויכוח על הסכם השילומים . בתוך "ישראל בעשור הראשון" ( יחידה עשירית . ( הוצאת האוניברסיטה הפתוחה , . 2002 עניינו של ספר זה אינו במחקר ההיסטורי , אלא בשרטוט יחסו של ידיעות אחרונות לאירועים כעיתון יומי . השוואה למה שנכתב בעיתונים יומיים אחרים שיצאו באותו זמן נמצאת גם בהמשך , בכותרת "ומה כתבו האחרים . " ממשלת ישראל ) בראשות נחו...  אל הספר
מרקוזה-הס, עדי