הקדמה

העיתון מספר סיפור כפול : של העיתון ידיעות אחרונות ושל המשפחה שיצרה אותו . לידתו והתבגרותו של העיתון כרוכות ללא הפרד בקורותיהם של בני המשפחה - לא כולם , כמובן , אלא רק אלה שהיו מעורבים בו במידה שהשפיעה על זהותו כעיתון . הספר איננו נכנס לפרטי חייהם האישיים ומזכיר אותם רק ככל שהם קשורים לצמיחתו , ניהולו ועריכתו של העיתון לאורך השנים . כל הדברים הנוגעים להתנהלותם של בני המשפחה שעמדו בראש העיתון סופרו לי מפי אנשים שונים , בני משפחה ואחרים , שהיו מעורבים במתרחש ועדותם היא עדות ממקור ראשון . חלקם דיברו בגלוי , חלקם ביקשו להישאר בעילום שם ( שמותיהם שמורים אצלי . ( אלה מבני המשפחה שדיברו על המתרחש בהנהלת העיתון , הסתמכו על מסמכים כתובים המצויים ברשותם ואף התירו לי לקרוא חלק מהם . העובדות והאירועים המתוארים בספר הם כולם דברים שהיו , כפי שהשתמרו בזכרונם של האנשים ובמסמכים שברשותם . עשיתי כמיטב יכולתי לדייק בתיאור ההתרחשויות כפי שנמסרו לי , כאמור , תוך הסתמכות על מסמכים ורשימות . הפרשנויות , הנסיונות להבין את מעשיהן של הדמויות השונות , אולי גם את המניעים שעמדו מאחוריהם - אלה כולם שלי ; לא קיבלתי א...  אל הספר
מרקוזה-הס, עדי