העיתון וסיפור המשפחה שמאחוריו

עדי מרקוזה הס העיתון וסיפור המשפחה שמאחוריו עדי מרקוזה הס העיתון וסיפור המשפחה שמאחוריו כרמל ירושלים Addie Markuze-Haas The Newspaper And the Family Behind It מסת"ב 978-965-540-302-2 © הזכויות שמורות להוצאת כרמל ת"ד , 43092 ירושלים 91430 טל' ; 02-6540578 פקס' 02-6511650 דוא '' ל : books @ carmelph . co . il אינטרנט : www . carmelph . co . il תשע"ג 2012 / Printed in Israel  אל הספר
מרקוזה-הס, עדי