רשימת קיצורים, מקורות וביבליוגרפיה

א . ארכיונים , אנציקלופדיות ועיתונות מדעית : א . מ . אנציקלופדיה מקראית , מוסד ביאליק , ירושלים . א . ע . האנציקלופדיה העברית , החברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ Archivo General de la Nacion - Mexico . AGN American Jewish Historical Quarterly A . J . H . Q . Biblioteca de Autores Espafioles B . A . E . Jewish Quarterly Review J . Q . R . Revue des Etudes Juives R . EJ . ב . מסמכי ארכיון ( כתבי יד : ( באטריס גומס , Proceso contra Beatriz Gomez por judaizante , AGN . Vol . משפט 30 exp . 9 b גונסאלו גומס , Proceso contra Gonzalo Gomez , vecino de Michoacan por משפט judaizante . AGN . Vol . 2 exp . 2 דיאגו דיאס , Segundo Proceso contra Diego Dias Nieto por judaizante , משפט reconciliado por este Santo Oficio , Instituto Nacional de 11 Antrpologia , Archivo Historico , Coleccion Antigua , 1601- 1634 . ( המשפט השני הזה התנהל עד שנת . ( 1605 לה פאיבה , Segundo Proceso contra Beatriz Enriquez , La Payba , viuda משפט de Simon Rodriguez Payba , natural del Fondon en el Obispado de La Guardia en Por...  אל הספר
כרמל