הערות

1 השוו : ביבלניק , איבריות , עמ' . 481-480 2 ראו : לעיל , פרק ד , הערה . 68 3 הראשונים שנשפטו על קיום מצוות "יהודיות" ( כלומר - של תורת משה ) היו , כאמור בפרק ג , הרננדו אלונסו , גונסאלו דה מוראלס , ודיאגו דה אוקניה . 4 ראו : לעיל , פרק ב . השוו : ביבלניק , איבריות , עמ' ; 481-480 מךהדין לציין שגם יהודים התיישבו מחדש בספרד , לפרקי זמן או לצמיתות , המירו דתם למראית עין , וכל זה - מסיבות כלכליות . ראו : להלן , הערה . 24 5 ראו : לעיל , פרק ב . 6 ציטוט מסעיף 9 בכתב האישום נגד פדרו אנריקס . סעיף זה מתבסס על עדותו של לואיס דיאס : " ... que cierta persona que declaro que el dicho Pedro Enriquez no descubriria a nadie aunque lo hagan pedagos y este testigo vio y oyo que el dicho Pedro Enriquez dijo a cierta persona que nombro que le hisicsen pedac , os ... " ] no havia de confesar ... " אדם מסוים העיד שאותו פדרו אנריקס לא יסגיר אף לא אחד גם אם יפרקו אותו לחתיכות ואותו עד ראה ושמע שפדרו אנריקס אמר לאדם מסוים ש ( את שמו ) ציין שאפילו יפרקו אותו לחתיכות , לא יודה . [" ... ראו : פדרו אנריקס , משפט...  אל הספר
כרמל