אחרית דבר

אנוסי ספרד ופורטוגל , משלומי אמוני ישראל שהצליחו למרות הקשיים והאיסורים לעזוב את חצי האי האיברי במאה הט"ז ולהגר אל העולם החדש , ויתרו מראש הן על רצונם המוצהר להשיל מעצמם את מסווה הנצרות - שאף כי נולדו בתוכה , ראו אותה ככפויה עליהם , והן למצוא שוב את מקומם בתוך היהדות . על צעדם זה שילמו רבים מהם את מלוא המחיר האכזרי . אין ספק שהצעד שנקטו מעורר ספקות ושאלות קשות לגבי זהותם האמיתית . ' 2 ראשיתה של עדת האנוסים בספרד החדשה לוטה בערפל . יתר על כן , חוקרים שונים מפקפקים בהתייחדותם של נוצרים חדשים ממוצא יהודי שהגיעו אל מושבה זו בראשית שנות קיומה ושנשפטו בעוון קיום טקסים הקשורים לתורת 3 משה . זאת ועוד : האשמות נגדם היו בתחום עברות נגד הנצרות , ואילו האשמות על התייהדות כגון שמירת מנהגי המותר והאסור לגבי מזונם , או מידה מסוימת של שמירת שבת , אך לא מעבר לכך - היו מעטות מאד . מן הדין לציץ שלא כל הנאשמים והנידונים באשמת התייהדות אמנם היו כאלה , ומאידך האינקוויזיציה האפיפיורית , שפעלה אז במושבה , לא גילתה כלל את העובדה כי לפחות חלק מהם היו אנוסים מקיימי דיני תורת משה לפי יכולתם והבנתם . לרוב האשימו ו...  אל הספר
כרמל