הערות

1 ראו לעיל , פרקים ב , ג . " ... aboreciendo los cr istianos ... " 2 ראו : לה פאיבה , משפט , עמ' . 118 ראו גם : יובל , עמ' . 239-238 3 פרנסיסקו מיליאן אמר לחוקריו ( בשנת ( 1539 שלימדו אותו : " ... que guardase la dicha ley que era mejor ley la de los judfos que la de los cristianos ... " ... " ] שישמור את אותה תורה כי טובה תורת היהודים יותר מזו של הנוצרים [" ... ראו : מיליאן , משפט . בשנת 1590 אמרה מאריאנה נונייס דה קארוואחאל " ... que .- era de la ley de Moysen en la que havia de creer que era la ley de Dios ... " ] todopoderoso que avia dado a Moysen en el monte de sinay ... " בתורת משה יש להאמין כי זו התורה שאלוהים הכל יכול נתן למשה על הר סיני [" ... ראו : מוראלס , משפט , עמ' . 80 הגדיל לעשות קארוואחאל הצעיר כשהכריז בגאווה לפני חוקריו שופטיו : " ... que se afirma y ratifica en que la ley de Dios , vivo , que los cristianos llaman Ley muerta de Moisen , es viva y no muerta , asi los Mandamientos , ceremoniales judiciales , como las morales de ella , porque todos fueron dados por el m...  אל הספר
כרמל