3. השפעת פחד האינקוויזיציה על יחסם לנצרות ולעולמה

את אנוסי ספרד החדשה האשימו לעיתים בפעילות חתרנית בקרב האינדיאנים שמטרתה - להרוס את הנצרות מבפנים . קשה לבחון את מידת אמיתותם של האשמות השונות המזכירות במידה מסוימת את העלילות נגד יהודים ואנוסים בספרד ערב הגירוש . ייתכן שיש לפרש את הפעילות בקרב האינדיאנים כחלק מרצונם לפגוע בכנסייה ובשלטונה וללבות את שנאת האינדיאנים אל המימסד הכנסייתי . היו מקרים שאנוסים שכנעו אינדיאנים כי האמונה בישוע , שאינו בן אל ואינו משיח היא מגוחכת , ומאידך לימדו אותם כי תורת משה מצווה על יחס טוב אל העבד . דברים כאלה בוודאי מצאו אוזן קשבת . אך אין ספק כי עיקר פעילותם בקרב האינדיאנים נבעה מרצונם להגן על עצמם , להשיג את שתיקת העבדים והמשרתים האינדיאנים לגבי מה שהם רואים ושומעים בבתי אדוניהם . אוזני המלשינים בשירות האינקוויזיציה היו כרויות לפטפוטי עבדים ומשרתים , וכל זה הפחיד פחד מוות את האנוסים . מכל האמור אפשר להניח שלאו דווקא " הריסת הנצרות מבפנים" הייתה הסיבה העיקרית להתנהגותם . עיקר מאבקם של האנוסים נגד הכנסייה היה מאבק מר על הישרדותם . האינקוויזיציה הייתה אויבם הגדול ביותר , וכאמור , היא הטילה עליהם פחד 8 מוות ,...  אל הספר
כרמל