1. התנגדות ריגושית ורעיונית

( יחס של לעג ובוז הן לקודשי הנוצרים והן למאמינים בדת זו ; שלילה מוחלטת של כל עיקרי האמונה הנוצרית [ הדוגמות ] והקידושים [ הסקרמנטים ] ומצוות אחרות . ( ציינתי לעיל שהאנוסים בספרד החדשה שנאו שנאה עזה ' את הנצרות ואת 2 עולמה . אנסה לבחון את הרגשותיהם ודעותיהם על עולם זה שבתוכו חיו ועל האמונה שלמראית עין נמנו עם מאמיניה . כפי הנראה , המימד הריגושי היה מכריע בהתפתחות היחס של אנוסי ספרד החדשה כלפי הנצרות . הם התקוממו נגד ההשקפה בדבר עליונותה של הנצרות על כל הדתות , ובמיוחד על דת ישראל שכונתה בפי הנוצרים "הדת המתה של משה . " בדרך החיים הדתית שלהם , ע"פ תורת משה , ביקשו האנוסים להוכיח לא 3 רק שתורה זו היא תורה חיה וטובה , ושרק היא מבטיחה גאולה וישועה , ושרק 6 5 4 בה יזכו לתשועת נפשם , אלא גם שהנצרות היא זיוף , הלצה , ושיש לשלול את 7 דרכה ולבוז לפולחנה לקודשיה ולקדושיה . הרגשה זו , בנוסף לתחושת הכאב והעלבון הצורב שהנצרות הסבה להם , הולידה את השנאה , שהולידה התרסה כנגד הכנסייה ובעיקר נגד הממסד הכנסייתי , שביטויה המעשי היה התפתחות 8 " פולחן" של לעג לקודשי הנצרות , וחמור יותר , של חילול קודשי הנוצ...  אל הספר
כרמל