הערות

1 כאמור לעיל ( פרק ג ) פרנסיסקו מיליאן העיד ( תחת עינוי ) בשנת 1539 נגד אנוסים אחרים , ובין היתר אמר שאלווארו פרס ( Alvaro Perez ) הוא "tan judfo como yo" " ] הוא יהודי כמוני ;[ " ועל אלב 1 ר מטאיס ( Albor Mateos ) אמר : "es tan buen " ] judfo como yo " הוא יהודי טוב כמוני . [ " ( ההדגשות שלי . ( ראו : מיליאן , משפט ; גוחמךגולדברג , עמ' . 203 בתיק משפטה של באטריס אנריקס לה פאיבה , בין כל העדויות הרבות נגדה ונגד אחרים , ישנה עדות נגד הזוג חורחה אלוורס ואנה ואס , ש ''] "son judios y guardan la ley de Moysen ... " הם יהודים שמקיימים את תורת משה . [" ... ראו : לה פאיבה , משפט , עמ' . 16 עדויות רבות דומות פזורות בשני תיקי המשפטים של קארוואחאל הצעיר ושל אחרים . השוו : יובל , עמ' . 220 , 218 2 השוו : שם , שם . ידיעותינו מתייחסות לשנות הארבעים של המאה הט"ז ואילך ( החל מתיקי מיליאן וחבריו ;( ועל ראשוני האנוסים שחיו שם בשנות העשרים והשלושים ועל זיקתם ליהדות - ידיעותינו קלושות ביותר . 3 יש להבחין , כאמור , בין האנוסים בשני העשורים האחרונים של המאה הט"ז , עליהם יש לנו מידע רב , הן על אמונתם והן ע...  אל הספר
כרמל