5. השפעת הנצרות הקתולית על אמונתם היהודית של האנוסים

חייהם בקרב הקתולים במשך דורות וניתוקם המלא כמעט מיהודים חיים ומכל דבר יהודי מקורי עשו את שלהם , ולתוך יהדותם חדרו , כאמור , מושגים לקוחים מהנצרות שהיו זרים לחלוטין ליהדות המסורתית נורמטיבית . האמונה שאפשר להיוושע בדת משה ( ובקיום מצוותיה ) היא דוגמה בולטת של מונח שחדר לעולמם היהודי מהתאולוגיה הקתולית . כאמור לעיל האנוסים נהגו לכרוע על הברכיים בזמן התפילה , כמו שנהוג בכנסייה . השימוש בביטוי "Santo " ( קדוש ) שבו כינו את אבות האומה , את המלכים והנביאים , גם הוא נוהג נוצרי . את קורבנות האינקוויזיציה העריצו כ"מרטירים , " בנוסח הערצתם של הנוצרים את מקדשי השם שלהם . לגן העדן והגיהנום שביהדות נוסף הפולגטוליום , אותו שלב בינים , פרוזדור , שבין גן העדן לגיהנום . מושג זה אינו קיים ביהדות . ועוד : את האנוסים שנהגו לקיים את כל המצוות שהכירו , כינו "Siervos del Senor" . [ עבדי האדון ] . ביטוי זה מקובל אצל הנוצרים המכנים כך את האדוקים בדתם . נראה שבכל אלה יש לראות ביטויים מובהקים של אקולטורציה ובלבול דתי , ואולי אפילו אפשר לומר שהם פיתחו מנהגי כלאים ( יהודיים נוצריים . ( דוגמה בולטת של בלבול דתי אפש...  אל הספר
כרמל