3. ה"אני מאמין" של לואיס דה קארוואחל הצעיר

על עיקרים נוספים של אמונת האנוסים ( לפחות בשני העשורים האחרונים של המאה הט"ז ) נוכל ללמוד מהעדויות של קארוואחאל הצעיר במשפט השני , והכוונה למסמך נדיר ומדהים שזכה לכינוי "צוואה ורצון אחרון" הן בפי קארוואחאל עצמו והן בפי האינקוויזיטורים , ונכתב ע"י קארוואחאל ע"פ בקשתו ובאישור חוקריו . כבר ציינתי לעיל כי קארוואחאל הצעיר היה האנוס שידע יותר מכל האנוסים האחרים את תורת משה . כאמור לעיל ( בפרק ד ) מלמדו הראשון היה אביו , שלא היה ידען גדול אף כי האינקוויזיטורים ראו בו רב , ravino , rabino ) כינוי זה ניתן לאנוסים הידענים והמנהיגים החל מהמאה הט"ו , ( אך את עיקר ידיעותיו שאב ( ראו בפרק ד , ( בזמן כליאתו במנזר אחרי המשפט הראשון . הוא למד בשקידה מהספרים הרבים שמצא בספרייה העשירה של המנזר , והרבה לקרוא ( ולהעתיק ) מכל ספרי התנ"ך בתרגום ללטינית ( הוולגטה , ( ומהספרים החיצוניים הכלולים בה , מפירושי אולאסטר ומספרים רבים אחרים שעסקו ביהדות . ספק רב אם אנוסים אחרים ידעו אפילו חלק קטן ממה שקארוואחאל ידע . אולי תלמידיו ואנשי קהילתו שלמדו מפיו ידעו משהו מכל מה שהוא ידע , אך אחרים ידעו מעט מאד וקיימו מספר מצ...  אל הספר
כרמל