2. דמות המשיח המיוחל

כיהודים ( בעיני עצמם לפחות ) היו אנוסי ספרד החדשה , כמו כל האנוסים לפניהם בספרד ובפורטוגל , שותפים לתקווה היהודית , הכללית , לביאת המשיח .  אל הספר
כרמל