1. "בתורת משה תימצא הישועה"

את ה"אני מאמין" היהודי של אנוסי ספרד החדשה המשותף לכולם , למלומדים ביניהם ולאלה שלא ידעו הרבה - ניתן לסכם במשפט אחד : להיוושע אפשר בתורת משה ולא בתורת ישוע . אמירה זו חוזרת על עצמה כמעט בכל העדויות 4 שהעידו נאשמים כשהודו שנהגו לקיים מצוות . אך הטרגיות שבדבר היא כי מה שאמור היה להיות ה"אני מאמין" היהודי שלהם , נשען על לשון התאולוגיה הקתולית ועל מושגיה ; אך זה היה המכנה המשותף הנמוך ביותר ובשום פנים ואופן לא הסתכמה אמונתם היהודית ב"אני מאמין" זה בלבד .  אל הספר
כרמל