הערה מקדימה

האם האנוסים מקיימי המצוות בספרד החדשה הם יהודים או מתייהדים או שמא רק אנטי נוצרים ? 1 אנוסים אלו ראו עצמם יהודים לכל דבר ואורח החיים שלהם נתן ביטוי 2 מוחשי לזיקתם ליהדות , כפי שהכירו והבינו אותה . מאידך - רובם ככולם נולדו נוצרים וחיו בתוך העולם הנוצרי , הושפעו עמוקות מעולם זה וספגו ממנו מערכת מוסכמות , מושגים ואמונות ללא זיקה ליהדות ולפעמים זרים לה ; אך הם לא ידעו זאת , ועולם המושגים הזה חדר לתוך עולמם היהודי והפך לחלק אינטגרלי ממנו . אך עצם הקיום הכפוי מבחינתם בתוך עולם הנצרות וההכרח לקיים מצוות נוצריות , גרם ליצירת יחס מיוחד לעולם זה , ויחס זה היווה קו מקביל ליחסם ולזיקתם ליהדות . בפרק הזה אנסה לבחון אחד משני קוים אלה : את עולם האמונות והדעות שלהם , כלומר , את אמונתם הפוזיטיבית , ובכך לתת תשובה ( במידה מסוימת ) 3 לשאלה שנשאלה בהערה המקדימה - ומאידך את יחסם אל הנצרות ( הקו השני , ( שאליו אתייחס בפרק י"א . האמונה בביאת המשיח , שיוציא אותם משעבוד הנצרות והאינקוויזיציה וישיב אותם אל הארץ המובטחת , תפסה מקום חשוב ביותר בהוויה שלהם ומצאה את 5 ביטויה בתחינות ובתפילות , בשיחות ביניהם , במפגש...  אל הספר
כרמל