הערות

1 בנספח ז קיבצתי חלק גדול מהתפילות השונות שנהגו להתפלל במאה הט"ז בספרד החדשה , כפי שהופיעו במקורות שעמדו לרשותי ובפרסומים השונים של חוקרים . 2 פרנסיסקו דיאס העיד בבית הדין בלימה ( פרו ) שמשפחת קארוואחאל נהגה להתפלל בשבתות וימי ראשון בגינת הירק שליד ביתם . ראו : טורו , משפחת קארוואחאל , עמ' . 147 3 במקור : " ... y rezase oraciones puesta en pie , levantada las manos al oriente ... " ... " ] והתפללה תפילות בעמדה על רגליה וזרועותיה מורמות כלפי מזרח . [ " ... ראו : טורו , היהודים , תעודה , 9 עמ' . 214 4 ראו : פדרו אנריקס , משפט , עמ' ; 101 קארוואחאל הצעיר משפט , 1 עמודים שונים : קארוואחאל הצעיר , משפט ; 11 משפטי קארוואחאל הצעיר , עמ' . 242 5 ראו : ליבמן , היהודים , עמ' ; 242 אוכמני , עמ' ; 159 לעיל , הערה ; 3 השוו : פדרו אנריקס , משפט , עמ' . 102-101 , 54 הנוהג הזה נשמר גם במאה הי"ז . ראו : ביבלניק , עולמם הדתי , עמ' . 97 , 95 6 במקור : . " ... y rezar paseandose cruzados los bragos [ sic ] ... " ראו : פדרו אנריקס , משפט , עמ' . 54 ראו גם : אוכמני , עמ' . 115 7 ראו : ליבמן , היהודים , עמ' ...  אל הספר
כרמל