2. ראש השנה

54 לפחות עד סוף המאה הט"ז אין עדויות שמצביעות על קיום חג זה , וכפי הנראה הוא נשכח . הדים עמומים נשתמרו אולי בתפילות מסוימות שנהגו להתפלל ביום כיפור , ובראשית המאה הי"ז גם בעשרת ימי תשובה . לאונור דה קסרס , בת אחותו של קארוואחאל הצעיר , ציטטה במשפטה ( מהשנים ( 1601-1600 תפילות , שלדעת ליבמן התפללו אותן אולי בראש השנה ובעשרת ימי תשובה . מציאות דומה התקיימה בפורטוגל במאות הט"ז והי"ז , וכפי הנראה לא חגגו חג זה . גם בהכרזת האמונה המאוחרת שהוקראה במכסיקו אין זכר לחג זה . במשפטו השני , ולאחר שעונה , מסר לואיס הצעיר פרטים נוספים : החג נקרא גם "de 10 s Tabemacuios" [ של סוכות ] וחל בחמישה עשר למולד ספטמבר לזכר " הטובה שעשה אלוהים לעמו בהביאו אותו אל הארץ המובטחת אחרי ארבעים שנות מדבר" . ליבמן טוען שמנואל דה לוסנה ומשפחתו נהגו לחגוג את סוכות בחודש אוקטובר "לזכר ארבעים שנות נדודים במדבר . " כל קיום החג הצטמצם בתפילות והימנעות מעבודה . קביעה זו תמוהה : לוסנה זה היה תלמידו של קארוואחאל הצעיר , ויש להניח שלוסנה למד ממנו שהחג חל בחמישה עשר בספטמבר ולא באוקטובר . אין זכר לבניית סוכה , לארבעת המינים , ...  אל הספר
כרמל