1. שמירת השבת

המודעות שיש לשמור את השבת תפשה מקום חשוב בעולמם היהודי של אנוסי ספרד החדשה ורובם השתדלו לקיים מצווה זו , כל אחד ע"פ דרכו , אפשרויותיו והעזתו . זה התבטא בהימנעות ככל האפשר מחילול שבת , בהבלטת קדושת 1 השבת וייחודה ע"י עשיית מעשים מיוחדים שאין עושים אותם כל יום , ועל ידי קיום מצוות כפי שידעו או הבינו . שמירת השבת ע"י האנוסים זכתה לתשומת לב מיוחדת של בתי הדין של האינקוויזיציה הלאומית בספרד , בפורטוגל ובעולם החדש , מאז כינונה ועד לביטולה ( במאה הי"ט . ( מוסד האינקוויזיציה ראה בכל גילוי , ויהיה זה הקלוש ביותר , מעשה של התייהדות , אפילו כשהמעשה לא נגד כלל את עקרונות הנצרות ולא היה בבחינת עברה נוצרית . די היה לו למוסד זה שהמעשים נעשו בכוונה לקיים מצווה יהודית , כי הרי הכוונה שבמעשה או מעשים חשובה יותר מהמעשים עצמם . גישה זו גרמה לכך , שאנוסים לא מעטים לא התמידו בשמירת השבת ולפעמים 2 נאלצו לחללה בפומבי כדי להסיר מעליהם חשד . אין מידע על מידת שמירת השבת על ידי האנוסים הראשונים שהתיישבו 3 בספרד החדשה . ידוע למשל שאת דיאגו דה אוקנייה האשימו שנהג לאכול בשר ביום שישי , ואילו ביתר ימי השבוע אכל דגים ...  אל הספר
כרמל