הערות

1 רות טוען : ... " בדרך כלל היו [ האנוסים ] מוותרים על המילה . אף לכך מצאו הצדקת מה בתנ"ך : אלוהים לא ענש את בני ישראל על שמכורה הנסיבות לא מלו את בניהם שנולדו במדבר , עד בואם לשערי ארץ ישראל . לפיכך היו בטוחים שיקל גם עימם , כשהם מבטלים מאונס מצווה זו . " ראו : רות , תולדות , עמ' . 126 ראו גם : אסף , עמ' 153-151 , יובל , עמ' . 218 ... " 2 ומהם מי שימול בהיחבא ומהם מי שמל את עצמו כי לא בטח באדם מיראה שיגלה הדבר " ... ראו : שבט יהודה , ( מהדורת שוחט , ( עמ' . 97 3 במכתבו אל ר' יוסף טאיטאצאק מספר שלמה מולכו פרטי המעשה : "בלילה עשיתי ברית מילה ואין איש אתי והקב"ה למען שמו עזרני ורפאני אע"פ שצער גדול וכאב הרגשתי ונתעלפתי כי הדם היה שותת כמעין המתגבר והרחמן הרופא רפא אותי במעט זמן . " מצוטט מ אסף , עמ' . 152-151 על שלמה מולכו ראו גם : א . ע . כרך כ"ג , עמ' 768-767 ( כולל הביבליוגרפיה . ( 4 ראו לעיל , פרק ג . 5 ראו : ליבמן , היהודים , עמ' . 22 6 ראו : טורו , היהודים , תעודה 2 עמ' ; 10 גרינליף , עמ' ; 98 ליבמן , מדריך , עמ' ; 16 הנ"ל , תקציר תיקים , עמ' . 46 ייתכן שסיפור זה מתקשר לתיאור של הנ...  אל הספר
כרמל