2. מנהגי נישואין

רוב ידיעותינו על מנהגי הנישואין בספרד החדשה מתייחסות למאה הי"ז ואילו על המאה הט"ז ידיעותינו קלושות ביותר , והמעט הידוע עוסק בתקופה של סוף המאה ולא לפני כן . אך אין ספק שגם במאה הט"ז ביקשו האנוסים בספרד החדשה להשיא את בנותיהם ובניהם לבני ברית , כלומר לקיים נישואין אנדוגמיים . רמז ברור למגמה זו מצוי בתיאור שהשאיר קארוואחאל הצעיר על קורות שתים מאחיותיו . קארוואחאל משיח לפי תומו איך דודו , המושל קארוואחאל , נהג לשלוח קצינים נוצרים ותיקים לביתם כדי שיכירו את אחיותיו הצעירות והרווקות , ויבקשו את ידן . נוהג זה היה למורת רוחו של האב , בעודו בחיים , כי הוא ידע שאין להשיא בנות אנוסים לנוצרים ממוצא נוצרי ותיק , ולמורת רוח כל המשפחה גם לאחר שהאב נפטר . ראוי לציין שהמצב הכלכלי של המשפחה כולה , ושל הבנות הרווקות במיוחד , הורע מאד לאחר מות האב . כולם סבלו מעוני ומחסור , והנשים הצעירות התהלכו יחפות , ומלבושם לא היה הולם . אך למרות המצב הקשה השתדלו האחיות להרחיק מעליהן בנימוס את המחזרים הגויים שדודם הרבה לשלוח , מתוך דאגה כנה למצבן ולגורלן . רמז נוסף מצוי בעדותו של פדרו אנריקס בתיק משפטו . הוא סיפר לחו...  אל הספר
כרמל