הערות

1 ראו : לה פאיבה , משפט , עמ' ; 45 פדרו אנריקס , משפט , עמ' ; 59 אסף , עמ' , 154 אוכמני , עמ' ? 183 , 115 , 102 , 51 ליבמן , היהודים , עמ' ; 70-69 הנ"ל , מואר , עמ' ; 45 אדלר , עמ' . 318 2 אוכמני טוענת שלואיס דה קארוואחאל הצעיר נהג לצום שלוש פעמים בשבוע בימים שני חמישי וששי . בזמן מעצרו בכלא האינקוויזיציוני נהג גם לעמוד על ברכיו ולהתפלל כשהוא פונה אל המזרח . ראו : אוכמני , עמ' . 75 לואיס הצעיר העיד ב 12 . 2 . 1595 שהוא נהג לצום בימי שני וחמישי בשבוע . ראו : משפטי קארוואחאל הצעיר , עמ' . 222 אך בוידוי המלא שמסר טען שנהג לצום מחצית השבוע 3 ) ימים ) חצאי ימים , כדי "שלא ירגישו , " אך בכלא צם כל הימים למעט בשבת . ראו : שם , עמ' 229 וגם עמ' . 275 , 269-268 ראו גם : כהן , מרטיר , עמ' ; 208 פדרו אנריקס , משפט , עמ' , 59 , 53 לה פאיבה , משפט , עמ' . 45 3 על צומות כאלה במאה הט"ו ראו : ביינארט , אנוסי צ'יליון , עמ' ; 253-252 , 250 הנ"ל , אלמעדין , עמ' ; 648 , 640 לופס מרטינס , עמ' 180 י : רות , תולדות , עמ' . 134 על המאה הט"ז ראו : משפטי קארוואחאל הצעיר , עמ' ; 298 , 136 ; 125-126 אוכמני , עמ' ...  אל הספר
כרמל