6. יום הכיפורים

יום הכיפורים היה יום הצום הנכבד והקדוש מכל הצומות , הקדוש ביותר מכל ימות השנה . היה זה החג שבקיומו בהקפדה יתרה ראו מעשה של הזדהות ראשונה במעלה עם עם ישראל ואלוהיו , ולכן גם לא חסו על נפשם והפקירו עצמם לסכנת נפשות ממש , ובלבד שיקדשוהו במעשים שיבטאו את מידת הזדהותם עם אלוהים . אם כל יום של צום מילא תפקיד חשוב בהוויה היהודית של האנוסים , שהרי ביקשו למצוא בו מפלט להרגשת החטא שקיננה בליבם על שנאלצו לחיות כנוצרים , על אחת כמה וכמה קיום צום יום הכיפורים , שזכה בפיהם בכינויים מספר י " ] "el ayuno del dfa grande " הצום של היום הגדול [ " או להיפך : avn"" ] el gran dfa del ayuno " הגדול של הצום . [ " לאונור , אחותו הצעירה של לואיס דה קארוואחאל הצעיר , כינתה את יום הכיפורים : " el dfa " ] grande del senor que llaman los judfos de penitencia " 69 היום הגדול של האדון המכונה בפי היהודים ( היום ) של חרטה / תשובה [ " כי זה היום " ... en que ... " ] Dios juzga los pecados y perdona las almas ... " 70 שבו דן אלוהים על החטאים וסולח לנשמות . [" ... לואיס דה קארוואחאל הצעיר מכנה בזיכרונותיו את היום : " ] de...  אל הספר
כרמל