3. צום תשעה באב

ליבמן וגוחמן גולדברג טוענים שאנוסי ספרד החדשה נהגו לצום בתשעה באב , אך העדויות שישנן מתייחסות לסוף המאה ה ט"ז . דיאגו דיאס ניאטו מסר בעדותו במשפט השני על שני צומות שיהודי פרארה נהגו לקיים 1 תשעה באב הקטן , שבו צמו מהבוקר עד הערב , ותשעה באב הגדול שצמים בו החל מהערב ( של השמונה באב ) ולמחרת במשך כל היום , עד צאת הכוכבים . יתכן שכוונתו לתשעה באב הקטן , לצום השבעה עשר בתמוז , היום שבו הבקעה חומת ירושלים . לגבי תשעה באב הגדול הוא מציין שצמו לזכר חורבן בית המקדש של שלמה . במאה הי"ז נהגו אנוסי ספרד החדשה לצום בתשעה באב , וראו בו צום חשוב .  אל הספר
כרמל