הערות

1 ראו : רות , תולדות , עמ' . 128 2 האנוסים שחיו במאות הט"ז ואילך ציינו אילו מאכלות מותרים ואיך צריך להכינם , ומה אסור לאכול , וכפי הנראה לא הכירו את המושגים כשר או טרף . אבות אבותיהם , האנוסים בדורות הראשונים לאונס ( לפני הגירוש מספרד ) הכירו והשתמשו בביטויים אלו . ראו : ביינארט , הרירה , עמ' 175 ביינארט מצטט במאמר זה את אחת הנאשמות ע"י האינקוויזיציה שהשתמשה בביטוי xames trefas על שחיטה כשרה בתקופת הדורות הראשונים ראו : הנ"ל , אנוסים בדין , עמ' , 207 ; 211 הנ"ל , הרירה , עמ' ; 75 , 68-67 הנ"ל , אנוסי צ'יליון , עמ' . 250 3 ראו : מוראלס , משפט , עמ' ; 70 פדרו אנריקס , משפט , עמ' ; 111 , 59 קארוואחאל הצעיר , משפט ; 11 לה פאיבה , משפט , עמ' ; 153 משפטי קארוואחאל הצעיר , עמ' . 449 , 444 , 223 , 203 4 האנוסים בדורות הראשונים לאונס דקדקו במיוחד בשמירת כשרות הן בספרד ומאוחר יותר גם בפורטוגל . לגבי המאה הט"ו ראו : ביינארט אנוסים בדין , עמ' , 211-207 הנ"ל , הרירה , עמ' ; 68-67 הנ"ל , אלמעדין , עמ' ; 24 הנ"ל , אינס מפואבלה , עמ' ; 641 הנ"ל , אנוסי צ'יליון , עמ' ; 257-256 לופס מרטינס , עמ' ; 185 ,...  אל הספר
כרמל