פרק ה: מאכלות אסורים ומותרים (מעין כשרות)

התיקים שקראתי מגוללים יריעה רחבה על המהות ודרך קיום מצוות המותר והאסור ( במזונות , ( ואלה יפורטו להלן . לדעת ב . רות "האופייניים ביותר בין המנהגים היהודיים המסורתיים [ שהאנוסים קיימו ] היו מנהגי הכשרות ;' " עם זאת , מן הדין לציין , שבכל תיקי המשפטים שבהם עיינתי , ובמיוחד באלה שחיבור זה מבוסס עליהם - לא מצאתי 2 את המילה "כשרות / כשר" . את בעלי החיים שאת בשרם אסור לאכול ( prohibida su comida ) כינו animates inmundos או animales inmundos y 3 sucios [ בעלי חיים מזוהמים , נתעבים , מלוכלכים ] , ובשרם "לא נקי . " עם זאת מאמציהם של מקיימי המצוות מבין האנוסים לשמור על דיני "כשרות" ( או מעין 4 כשרות ) על פי הבנתם ויכולתם , ניכרים מאד במקורות , אך הם מעורפלים , כי , כאמור , במשך הזמן נשתכח חלק גדול מהדינים והמנהגים הן בגלל הקושי לקיימם והן בגלל העובדה שכבר לא היה מי שילמדם . יתר על כן , לפעמים לא ידעו את מקורו של מעשה או מנהג שקיימו , או את טעמה של מצווה זו או אחרת , אך ידעו שכך נהגו אבותיהם לעשות . בבואנו להתחקות אחר דיני ומנהגי המותר והאסור במזונות , עלינו לבדוק אילו דינים ומסורות הם הכירו וידע...  אל הספר
כרמל