הערות

1 ראו : לוין מלמד , הנחלת , עמ' . 161 2 "חיים כפולים" אלו זכו לביקורת נוקבת אך לא מאוזנת של החוקר הספרדי ניקולאס לופס מרטינס בספרו על המתייהדים בימי איסבל הקתולית . במיוחד הרחיב את ביקורתו בפרק על חיי הדת של האנוסים . ראו : לופס מרטינס , עמ' 162 . 164- כפי הנראה השפיעה אמונתו הקתולית על שיפוטו . 3 ראו : ביינארט , אנוסים בדין , עמ' 194 ואילך . אין מה להוסיף על מה שביינארט כתב בהרחבה , כי אין שוני מהותי בין התנהגותם של אנוסי סיאודד ריאל ( Ciudad Real ) או של כל מקום אחר בספרד במאה הט"ו לבין זו של אחיהם בספרד החדשה במאה הט"ז ; אך מובן מאליו שתנאי הזמן והמקום השונים הולידו פתרונות שונים ואחרים , וראויים הדברים שיובאו כפי שהם משתקפים במעט תיקי האינקוויזיציה עליהם מבוסס חיבור זה . 4 מקרים רבים של קיום מצוות ע"י אנוסים נתגלו בגלל פטפוטיהם לתומם או הלשנה מכוונת של משרתים , עבדים ושכנים . פ . מיליאן הוסגר , כאמור לעיל ( בפרק ג , ( . לאחר ששפחה שלו ספרה לאחרת על מעשיו . ראו : מיליאן , משפט . חורחה דה אלמיידה רצח במו ידיו שפחה כושית כי זו כינתה אותו בפומבי " יהודי . " ראו : אדלר , עמ' . 319 שכנה ...  אל הספר
כרמל