4. התארגנות בקהילות

אין לדעת בוודאות מתי החלו אנוסים להתארגן בקהילות . כפי הנראה לא ארגנו ראשוני האנוסים קהילה . מפרטי העדויות שבחיקי משפטיהם של אלונסו ( 1528 ) ושנים נוספים אפשר , כאמור , להסיק כי האנוסים המעטים שהתגוררו במושבה קיימו קשרים ביניהם , אך אין אפילו רמז על התארגנות קהילתית . כאמור לעיל , רמז ראשון של התארגנות מצוי בתיק האינקוויזיציה של האנוס פרנסיסקו מיליאן ( סוף שנות השלושים של המאה הט"ז . ( במשפטו ציין מיליאן כי הוא ואנוסים נוספים נהגו להתכנס בבית פרטי לתפילה . הוא הוסיף כי האנוסים מכירים זה את זה וסועדים בצוותא על מנת להקפיד יותר על כללי המותר והאסור שבתורת משה . הוא תיאר גם נוהג של סיוע הדדי אשר נחשב לאחת המצוות החשובות של ' קבוצת ' וי- אנוסים זו . עדות זו מצביעה על עצם ההתארגנות וגם על שתים משלוש המטרות שלמענן התארגנו אנוסים ' 73 יצירת תנאים לקיום מצוות של תורת משה בצוותא והושטת סיוע לאנוסים עניים ונצרכים . אין ידיעות נוספות עד שנת . 1571 בשנה זו החלה , כאמור לעיל , לפעול בספרד החדשה האינקוויזיציה הלאומית הספרדית , ובהתאם לנוהל המקובל בספרד , נרשמו במפורט כל ההליכים המשפטיים שנתקיימו בבת...  אל הספר
כרמל