פרק ד: יצירת תנאים לקיום מצוות

ר . לוין מלמד טוענת , ובצדק , שאין אף דת , תרבות או ציוויליזציה אשר יכולה להתקיים מבלי להבטיח באופן כלשהו את הנחלת ערכיה ומנהגיה הבסיסיים . אשר לאנוסים , שאותם אפשר להגדיר כעדה ( או קבוצה ) - הנחלת הערכים בקרבם הייתה מוגבלת . ' 2 החוויה המרכזית שכל אנוס התנסה בה בקביעות הייתה חווית חייו הכפולים : שמירה בצנעה על אמונתו בתורת משה , תוך הקפדה להיראות בפרהסיה כנוצרי לכל דבר . קיום מצוות בתנאי מחתרת , כשכל גילוי חיצוני הכרוך בקיומן של מצווה כלשהי עלול היה להסגיר את המקיים - חיב יצירת תנאים חיצוניים 3 מתאימים לקיום המצוות ונקיטת אמצעים ליצירת תנאים אלה . יתר על כן : כל אנוס צריך היה ליצור את תנאיו שלו , לעצמו , בביתו . לפעמים הייתה זו משימה קשה ביותר . לא תמיד בן / בת הזוג היה / הייתה אנוס / אנוסה . לא תמיד הסכים בן / בת הזוג להסתכן ולקיים מצוות . גם נוכחותם של ילדים צעירים שנולדו והתחנכו כנוצרים , היווה גורם שדרש נקיטת אמצעי זהירות מופלגים . צריך היה גם להימנע מלעורר את חשדותיהם של משרתים ושל שכנים . " מציאות זו חייבה כל אנוס ליצור תנאים לקיומה של כל מצווה לעצמה בנפרד , ולעשות זאת חדשים לבק...  אל הספר
כרמל