הערות

1 ראו לעיל פרק א . 2 על הגירת אנוסים בימי ראשית ההתיישבות בעולם החדש ראו \ רות , תולדות , עמ' . 192-191 אליסיה גוחמן גולדברג טוענת , שבכל אוניה שהפליגה לאמריקה לאחר גילויה - היו בה אנוסים . ראו : גוחמן גולדברג , עמ' . 114 היא מתבססת על ספרו של אסטרת , ( J . M . Esterugo , Los Sefaradies , Havana , 1958 , p . 2 l ) . 1 על אף כי בספר זה יש הרבה אי דיוקים והגזמות , לפחות באשר לנוצרים חדשים בכלל ולאנוסים או למתייהדים בפרט , שהיגרו אל העולם החדש . ברם , הוכח כי בין אנשיו של קולומבוס היה נוצרי חדש ( ממוצא יהודי ) אחד בלבד : לואיס דה טורס , ( Luis de Torres ) שהוטבל ימים אחדים קודם למסע . ראו : רות , תולדות , עמ' . 192 כמו כן , בין החוקרים הראשונים התבססה הדעה כי בראשית הקולוניזציה של אמריקה מילאו נוצרים חדשים - משומדים כאנוסים - תפקיד גדול מזה של הספרדים הנוצרים הותיקים . אך דעה זו אין לה על מה להסתמך . 3 חוקרים שונים חלוקים בדעותיהם לגבי מספרם של האנוסים שהיגרו אל העולם החדש . אחדים מהם טוענים שמספרם היה רב ( כגון : א . טורו , ס . ליבמן , א . גוחמן גולדברג , ( ואילו אחרים טוענים את ההפך , כ...  אל הספר
כרמל