מאריאנה דה קאררואחאל על המוקד בשנת 1601 (בתמונה בולט האינקוויויטור שחנק אותה לפני שרפתה)