תהלוכת נידוני "בית הדין הקדוש" אל הכיכר בו יתקיים אוטו דה פה התמונה פורסמה ע"י א. טורו בספרו על משפחת קארוואחאל