איסבל דה אנדראדה דה קארוואחאל לפני שעונתה, והעינוי שלה על ה"פוטרו"