כך התלבשו בספרד החדשה במאה ה־16 התמונה פורסמה ע"י טורו, בספרו על משפחת קארוואחאל