1. מכיבוש מכסיקו עד שנת 1569

ראשיתה של התיישבות אנוסים בעולם החדש לוטה בערפל , אך אין ספק שחרף התקנות והאיומים ' המשיכו נוצרים חדשים , משומדים כאנוסים , להסתנן אליו 3 2 ולהתיישב בו , החל מראשית גילויו , אך מספרם אינו ידוע . כאמור בפרק הראשון , מדיניות מלכי ספרד חתרה למנוע כניסתם של יסודות מפוקפקים מבחינה דתית אל העולם החדש , וכדי להגשים מדיניות זו צורף אל מסעו השני של קולומבוס ( בסוף ( 1493 הנזיר הדומיניקאני ברנארדו בויל ( Fray , Bemardo Buil ) שהוסמך להקפיד על שמירת כללי האמונה הקתולית , ולהילחם 4 בכל סוג של כפירה בכל מקום שאליו יגיעו הספרדים . למעשה קיבל נזיר זה סמכויות של אינקוויזיטור אפיפיורי ( אפוסטולי או אפיסקופלי , אין הבדל בין המושגים , ( אותן הפעיל ממקום מושבו בקובה . רדיפת כופרים ונוצרים חדשים 6 5 ( וביניהם אנוסים ) בדרך אינקוויזיציה החלה בפועל , סמוך לגילוי אמריקה 7 וכיבוש שטחיה . על ראשית ההתיישבות של אנוסים בספרד החדשה ידוע מעט יותר . בתיקי האינקוויזיציה יש עדויות על הימצאות אנוסים בין הכובשים , חברי משלחת 8 קורטס . משלחת זו יצאה מקובה ואנשיה גויסו שם ובאיים האחרים . הידוע ביותר מבין אנשי קורטס , שהוא...  אל הספר
כרמל