הערות

1 ססיל רות טוען , במידה מסוימת של הגזמה , כי מפעל גילוי אמריקה ע"י קולומבוס היה במידה רבה מפעל אנוסי . ראו : רות , תולדות , עמ' . 192-191 כך חושבת גם אליסיה גוחמן גולדברג ( והם אינם היחידים . ( לדעתה קולומבוס עצמו היה ממוצא יהודי . עם זאת , אין העניין יוצא מגדר השערה . ראו : גוחמן גולדברג , עמ' . 115-108 השוו : אורטיס , עמ' . 129-127 2 ראו להלן פרק ג . 3 ראו : גוחמךגולדברג , עמ' . 117 4 ליבמן טוען כי הכנת אישורי כניסה מזויפים למהגרים אל העולם החדש הפכה בספרי למקצוע . הוא מסתמך על C . H . Haring , "The Spanish Empire in . America " ראו : ליבמן , היהודים , עמ' . 42 השוו : אורטיס , עמ' . 131 5 על אפשרויות הגירה לארצות נוצריות שלא רדפו בהן יהודים על רקע דתי , או אל אפשרויות הגירה לארצות לא נוצריות ראו להלן הערות : . 67 , 41 , 38 ראו גם : ביינארט , אנוסים בספרד , עמ . 414-413 : ' 6 בעניין זה ראו : אסף , עמ' 165 ואילך ; בן ששון , ה ,. דור גולי , עמ' ; 35-34 ליבמן , היהודים , עמ' . 54 השוו : מיוחס ג'יניאו , עמ' . 170 7 ראו : אסף , עמ' . 175 8 "יהודים אלו , אשר היו מקודם נוהגים בנימוסי הגויים ...  אל הספר
כרמל