פרק ב: סיבות ומניעים להגירת אנוסים אל העולם החדש הספרדי

על הקשר בין גילוי אמריקה ע"י קולומבוס ליהודים ולנוצרים חדשים , הן משומדים והן אנוסים , נכתב רבות . יש חילוקי דעות בין הממעיטים בחלקם בגילוי לבין הטוענים את ההפך , ' ולא כאן המקום לדון בכך . אך אין ויכוח שלא מעט נוצרים חדשים ממוצא יהודי היגרו אל העולם החדש החל מסוף המאה הט"ו וראשית המאה הט"ז ואילך , רגע שעמדו על האפשרויות 2 האמיתיות והמדומות הצפונות בו . אין לתמוה שהיגרו לשם משומדים אמיתיים , שהרי בספרד הם הופלו לרעה בגלל יישום תקנות טוהר הדם והמוצא , או שהוטרדו ע"י האינקוויזיציה . סביר 3 שהניחו כי בעולם החדש הם יצליחו לטשטש את עברם היהודי , יתחמקו מעיניה הבולשות של מנגנון האינקוויזיציה וישפרו את מצבם הכלכלי ומעמדם הסוציאלי . לפעמים , לצורך הגירה זו , הם הצטיידו מראש בזהות חדשה , 4 מזויפת . אך כאמור , אל העולם החדש היגרו גם אנוסים שלא חשבו להפסיק את קיום מצוות תורת משה . עובדה זו מעוררת שאלות ותמיהות : מדוע אנוסים בחרו להגר דווקא אל מושבות ספרדיות ובכך העמידו את עצמם בסכנה גדולה שלא נפלה בחומרתה מהסכנה שהיו שרויים בה בספרד ? הם ידעו שבעולם החדש הספרדי לא יוכלו לחזור ליהדות גלוייה , וסכנ...  אל הספר
כרמל