בין נצרות ליהדות דרכם ביהדות של אנוסי ספרד החדשה במאה הט"ז

ברוך מגד ברוך מגד בין נצרות ליהדות ברוך מגד בין נצרות ליהדות דרכם ביהדות של אנוסי ספרד החדשה במאה הט"ז כרמל ירושלים Baruch Megged Between Christianity and Judaism The Jewish Wayof LifeofCrypto- Jews in New Spain in the Sixteenth Century  אל הספר
כרמל