לואיס ב. ניימיר

שמו המקורי היה לואיס ברנשטיין-נמירובסקי . אחרי בואו לאנגליה קיצר את שמו לניימיר . את שמו שמעתי לראשונה שעה שווייצמן הזכיר בהרצאתו בקונגרס הציוני השבעה-עשר בשנת 1931 את 'שירותיהם הגדולים של שלושה משותפיו הקרובים בעבודה בתקופה רבת-המתיחות : מרת אדגאר דוגדייל , ליאונארד סטיין ול . ב . ניימיר . ' ניימיר שימש מזכיר מדיני של הנהלת הסוכנות היהודית בשנות , 1931—1929 בתקופת ראשית הניסיון בסוכנות המורחבת , מאורעות תרפ"ט , הספר-הלבן של פאספילד והמשא-ומתן עם הממשלה הבריטית . אחרי הקונגרס הציוני של שנת , 1931 שבו לא נבחר וייצמן כנשיא ( וארלוזורוב ואני נכנסנו להנהלה , ( עזב גם ניימיר את משרתו ; הוא היה מלא רוגז על התנהגותו של הקונגרס כלפי וייצמן , והביע יחס של ביטול להנהלה החדשה . הוא אמנם הדגיש תמיד , שאת נציגי הפועלים הוא מוציא מן הכלל . הוא התנגד בהחלט לכל מגע של וייצמן עם ההנהלה , בה בשעה שאני השתדלתי בכל כוחותי להשפיע על וייצמן בכיוון ההפוך : שיירתם לשיתוף-פעולה בתקופה הרת-הסכנות שלפניה עמדנו . באחת משיחותי הראשונות עם וייצמן אמרתי לו בגלוי , שאני רואה בניימיר את יצר-הרע שלו . הוא ענה לי י ניימ...  אל הספר
מוסד ביאליק